Stifter

Chainable Consulting ønsker at hjælpe med, at øge og styrke sammenhængen i virksomheders værdikæde, deraf navnet Chainable.

Firmaet er en videreudvikling af firmaet Resiliens og er stiftet af Nanna Paludan Feld, der har 25 års kommerciel erfaring fra chefjob med ansvar for ledelse af supply chain, indkøb og logistik. Nanna har hands-on erfaring med alle operationelle processer i værdikæden med dokumenteret resultat, fra produktion, grossist - og servicevirksomheder.

Vision

Chainable Consulting bidrager til, at de tre bundlinjer for mennesker, klima og økonomi løbende forbedres og kommer i balance, samtidig med at samfundsøkonomien styrkes og livskvaliteten for det enkelte menneske øges.

Mission

Chainable Consulting styrker virksomheder og organisationer i at påtage sig ansvaret for økonomisk balance mellem det enkelte menneske i samfundet, klima og økonomi. Dette sker ved at skabe overblik og sammenhæng i den komplette værdikæde ud fra tankegangen om, hvad der skaber ægte værdi for slutkunden.

Samtidig med at det enkelte menneske får øget livskvalitet med et meningsfyldt job eller en frivillig samfundsopgave, opnår virksomhederne en økonomisk og markedsmæssig konkurrencefordel, når den gode historie markedsføres.

Missionen er at opnå triplewin, så alle får glæde af forbedringerne, der er resultatet af Chainables ydelser.

Den tredobbelte bundlinje (TBL)

Etik og moral samt samfundsansvar er i dag langt vigtigere for virksomhederne end det har været tidligere. Virksomheder skal fortsat være omkostningseffektive og tjene penge, men forbrugerne forventer, med rette, at det sker på en ansvarlig måde som tager hensyn til forbrug af knappe ressourcer, medarbejdernes trivsel samt sociale rettigheder.

Teorien om Triple Bottom Line (TBL) er defineret i 1997 af John Elkington og benævnes på dansk ”Den tredobbelte bundlinje”. Teorien indebærer en samtidig afvejning af økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed samt social retfærdighed.

SDGs - FN's 17 Verdensmål

Verdensmålene omtales generelt som SDGs, hvilket er en forkortelse for Sustainable Development Goals. De 17 verdensmål er opbygget holistisk og helhedstænkende, således at den tredobbelte bundlinje optimeres på verdensplan for alle levende væsener, klima og vores økonomi.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Omtales også som samfundsansvar, social ansvarlighed samt bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Det handler om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund i den måde de driver forretning på, således at de negative påvirkninger minimeres og modsat maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Det er den tredobbelte bundlinje i praksis.

Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.

Rådet for Samfundsansvar, definition.

Supply chain management

Hos Chainable tages udgangspunkt i virksomhedens værdikæde og hermed understøtter vi, at virksomheden opnår den højst mulige profit på alle tre bundlinjer. Dette ses i lyset af både CSR og TBL begreberne samt en helhedstankegang, der understøtter FNs verdensmål og i sidste ende skaber flere tilfredse slutkunder.

Løsningerne tilpasses virksomhedens ressourcer og kapaciteter, således at de tilstedeværende ressourcer udnyttes optimalt og de muligheder, der er i markedet kommer virksomheden til gode. Dette er i bund og grund indbegrebet af strategisk supply chain management.

Don’t confuse having a career with having a life.
Hillary Clinton

Hvad siger kunderne ?

Carsten Damgaard
Carsten Damgaard
Chief Research and Development Officer, M.Sc., M.LI., IPMA B,
Dansk Brandteknisk Institut (DBI)

Nanna har stor praktisk og teoretisk viden om supply chain management. Hun er udadvendt og handlingsorienteret. Og så kan hun udarbejde en strategi og handlingsplan, som kan omsættes i praksis.


Jan Andersen
Jan Andersen
Global sales director, Evomove A/S

Nanna implementerede brugen af standardiserede salgs- og indkøbsmetoder for at mindske vores fejlprocent og forbedre leveringsgraden, hvilket gjorde, at vi fik langt bedre overblik over, hvad vi var gode til og hvor vi skulle sætte mere fokuseret ind. Rapportering af nøgletal v.h.a. statistikker i Excel gik som en leg for Nanna, men det var et stort plus for mig som direktør, at få ugentlige rapporter, der var lynhurtige at overskue. Her ud over fremtryllede hun også langt bedre kalkulationer og statistikker. Vores kunder fik stor glæde af punktlig opfølgning på leverancerne.


Danny Hansen
Danny Hansen
Project Manager/CAD Manager,
dnp denmark as

Hun er præcis og grundig og altid forberedt til mindste detalje, hvilket var en drøm, når jeg skulle gennemfører projekter på dnp. Hendes humør og gåpåmod var altid med til at løfte til tider svære opgaver. Om opgaven er lille eller stor gør ingen forskel i Nannas univers, de bliver alle set på med stor professionalisme og frem for alt gennemført og afleveret til tiden, intet er overladt til tilfældigheder. Nanna er i mine øjne yderste kompetent/dedikeret til sit job, og er det man kalder en ildsjæl.


Peter Nyfelt Franklen
Peter Nyfelt Franklen
R&D Manager, MOCON Europe A/S

I had the pleasure to work together with Nanna through a very difficult time in the history of Dansensor where a lot of basis functionalities needed to be established. Among other things she participated in product development projects to secure components availability, good pricing etc.